Polityka prywatności

Arne Stamer zbudował aplikację My Package Tracking jako aplikację Freemium. Ta USŁUGA jest dostarczana przez Arne Stamer bez żadnych kosztów i jest przeznaczona do użytku tak jak jest.

Ta strona służy do informowania odwiedzających o moich zasadach dotyczących zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, jeśli ktoś zdecydował się skorzystać z moich usług.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z moich usług, to zgadzasz się na gromadzenie i wykorzystanie informacji w odniesieniu do tej polityki. Dane osobowe, które zbieram, są wykorzystywane do świadczenia i ulepszania Usługi. Nie będę używać ani udostępniać Twoich informacji nikomu z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie jak w naszym Regulaminie, który jest dostępny na stronie Moje śledzenie paczki, chyba że w niniejszej Polityce prywatności zdefiniowano inaczej.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Dla lepszego doświadczenia, podczas korzystania z naszego Serwisu, mogę wymagać od Ciebie podania nam pewnych informacji umożliwiających identyfikację. Informacje, o które proszę, zostaną zachowane na Twoim urządzeniu i nie są w żaden sposób gromadzone przeze mnie.

Aplikacja korzysta z usług stron trzecich, które mogą gromadzić informacje umożliwiające identyfikację użytkownika.

Link do polityki prywatności zewnętrznych dostawców usług wykorzystywanych przez aplikację

  • Usługi Google Play (tylko w wersji na androida)
  • Używamy Iframe z 17track.com możesz znaleźć Politykę Prywatności tutaj https://about.17track.net/de/privacy

Dane dziennika

Pragnę Cię poinformować, że podczas korzystania z mojej Usługi, w przypadku wystąpienia błędu w aplikacji, zbieram na Twoim telefonie dane i informacje (za pośrednictwem produktów firm trzecich) zwane Danymi Logu. Dane Dziennika mogą zawierać takie informacje jak adres IP Twojego urządzenia, nazwa urządzenia, wersja systemu operacyjnego, konfiguracja aplikacji podczas korzystania z mojej Usługi, czas i data korzystania z Usługi oraz inne statystyki.

Cookies

Cookies to pliki zawierające niewielką ilość danych, które są powszechnie używane jako anonimowe, unikalne identyfikatory. Są one wysyłane do Twojej przeglądarki z odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych i przechowywane w pamięci wewnętrznej Twojego urządzenia.

Serwis nie korzysta bezpośrednio z takich plików "cookies". Aplikacja może jednak korzystać z kodu i bibliotek stron trzecich, które wykorzystują pliki "cookie" do zbierania informacji i ulepszania swoich usług. Użytkownik ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia tych plików cookie i wie, kiedy plik cookie jest wysyłany do jego urządzenia. Jeśli zdecydujesz się odrzucić nasze pliki cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części tej usługi.

Usługodawcy

Mogę zatrudniać firmy i osoby trzecie z następujących powodów:

  • Aby ułatwić korzystanie z naszych usług;
  • W celu świadczenia Usług w naszym imieniu;
  • w celu świadczenia usług związanych z Usługą; lub
  • Aby pomóc nam w analizie sposobu korzystania z naszego Serwisu.

Pragnę poinformować użytkowników niniejszego Serwisu, że wspomniane osoby trzecie mają dostęp do ich Danych Osobowych. Powodem tego jest wykonywanie zadań powierzonych im w naszym imieniu. Są one jednak zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania tych informacji w żadnym innym celu.

Bezpieczeństwo

Cenię Twoje zaufanie w dostarczaniu nam Twoich Danych Osobowych, dlatego staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków ich ochrony. Pamiętaj jednak, że żadna metoda transmisji przez Internet, ani żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest 100% bezpieczna i niezawodna, a ja nie mogę zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron

Niniejszy Serwis może zawierać linki do innych stron. Jeśli klikniesz na link strony trzeciej, zostaniesz przekierowany na tę stronę. Należy pamiętać, że te zewnętrzne witryny nie są obsługiwane przeze mnie. Dlatego zalecam zapoznanie się z polityką prywatności tych stron. Nie mam kontroli i nie ponoszę odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stosowane przez witryny lub usługi innych firm.

Prywatność dzieci

Usługi te nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia. Nie zbieram świadomie informacji umożliwiających identyfikację osób od dzieci poniżej 13 roku życia. W przypadku odkrycia, że dziecko poniżej 13 roku życia przekazało mi dane osobowe, natychmiast usuwam je z naszych serwerów. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, proszę skontaktuj się ze mną, abym mógł podjąć odpowiednie działania.

Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności

Mogę aktualizować naszą Politykę Prywatności od czasu do czasu. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony w celu zapoznania się z wszelkimi zmianami. Powiadomię Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę Prywatności na tej stronie.

Niniejsze zasady obowiązują od dnia 2022-02-10

Scroll to Top