Zásady ochrany osobních údajů

Arne Stamer vytvořil aplikaci Moje sledování zásilek jako aplikaci typu Freemium. Tuto SLUŽBU poskytuje Arne Stamer bezplatně a je určena k používání tak, jak je.

Tato stránka slouží k informování návštěvníků o mých zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních údajů, pokud se někdo rozhodne používat mé služby.

Pokud se rozhodnete používat mou službu, souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami. Osobní údaje, které shromažďuji, slouží k poskytování a zlepšování služby. Vaše údaje nebudu používat ani s nikým sdílet jinak, než jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Pojmy použité v těchto Zásadách ochrany osobních údajů mají stejný význam jako v našich Smluvních podmínkách, které jsou k dispozici na adrese Moje sledování zásilek, pokud nejsou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů definovány jinak.

Shromažďování a používání informací

Pro lepší zážitek z používání naší služby vás mohu požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje. Informace, které požaduji, se uchovávají ve vašem zařízení a nejsou mnou nijak shromažďovány.

Aplikace využívá služby třetích stran, které mohou shromažďovat informace sloužící k vaší identifikaci.

Odkaz na zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů služeb třetích stran, které aplikace využívá.

  • Služby Google Play (pouze ve verzi pro Android)
  • Používáme Iframe od 17track.com, jehož zásady ochrany osobních údajů najdete zde https://about.17track.net/de/privacy.

Data protokolu

Chci vás informovat, že kdykoli používáte mou službu, v případě chyby v aplikaci shromažďuji data a informace (prostřednictvím produktů třetích stran) ve vašem telefonu, které se nazývají Log Data. Tato Log Data mohou obsahovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení ("IP"), název zařízení, verze operačního systému, konfigurace aplikace při používání mé Služby, čas a datum vašeho používání Služby a další statistiky.

Soubory cookie

Soubory cookie jsou soubory s malým množstvím dat, které se běžně používají jako anonymní jedinečné identifikátory. Jsou odesílány do vašeho prohlížeče z navštívených webových stránek a ukládají se do vnitřní paměti vašeho zařízení.

Tato služba tyto "cookies" výslovně nepoužívá. Aplikace však může používat kód a knihovny třetích stran, které používají "cookies" ke shromažďování informací a zlepšování svých služeb. Máte možnost tyto soubory "cookie" přijmout nebo odmítnout a vědět, kdy je soubor "cookie" odeslán do vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete naše soubory cookie odmítnout, je možné, že nebudete moci používat některé části této služby.

Poskytovatelé služeb

Mohu zaměstnávat společnosti a osoby třetích stran z následujících důvodů:

  • Pro usnadnění našich služeb;
  • Poskytování služby naším jménem;
  • Provádění služeb souvisejících se službou nebo
  • Aby nám pomohly analyzovat, jak je naše služba využívána.

Chci informovat uživatele této služby, že tyto třetí strany mají přístup k jejich osobním údajům. Důvodem je plnění úkolů, které jim byly naším jménem přiděleny. Jsou však povinny tyto informace nezveřejňovat ani nepoužívat k jiným účelům.

Zabezpečení

Vážím si vaší důvěry, že nám poskytujete své osobní údaje, a proto se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k jejich ochraně. Pamatujte však, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný a spolehlivý a nemohu zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné stránky

Tato služba může obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na tuto stránku. Upozorňujeme, že tyto externí stránky neprovozuji. Proto vám důrazně doporučuji, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto webových stránek. Nemám žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a nenesu za ně žádnou odpovědnost.

Ochrana soukromí dětí

Tyto služby nejsou určeny osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďuji osobní údaje od dětí mladších 13 let. V případě, že zjistím, že mi dítě mladší 13 let poskytlo osobní údaje, okamžitě je z našich serverů odstraním. Pokud jste rodič nebo opatrovník a víte, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte mě prosím, abych mohl učinit potřebné kroky.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů mohu čas od času aktualizovat. Doporučuji vám proto pravidelně kontrolovat tuto stránku, zda nedošlo ke změnám. O všech změnách vás budu informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Tato politika je účinná od 2022-02-10

Scroll to Top