TMG:n 5 §:n mukaiset tiedot

painatus

Pakettini seuranta / Lähetykseni seuranta / seguimiento del paquete ovat hankkeita, jotka ovat seuraavat

suchplus.de - Arne Stamer

Meine-Shipment tracking on yleinen kuluttajaportaali kaikkien pakettipalvelujen seurantaan. Jos sinulla on pakettia koskevia erityiskysymyksiä, soita pakettipalvelusi palvelunumeroon. Meillä ei ole pääsyä pakettipalveluihin! Tarjoamme yhteistyökumppaneidemme tiedot nuorekkaasti. Kaikki lausunnot ovat ilman takuuta!

Emme ole pakettipalvelu!

TMG:n 5 §:n mukaan

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Stralsund

Puhelin: (+ 49) 173 3638849 - ei pakettipalvelun vihjepuhelinta.

Veronumero: 082 277 026 65

Asiakaspalvelu: sähköposti: mail@suchplus.de

Vastaa sisällöstä § 55 Abs. 2 RStV

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Stralsund

Puhelin: (+49) 173 3638849

Veronumero: 082 277 026 65

Asiakaspalvelu: sähköposti: mail@suchplus.de

Tekninen täytäntöönpanosovellus

Proteus Consulting UG (rajoitettu vastuu)
Korvapolku 32
85375 Neufahrn bei Freising

Vastuuvapauslauseke

Tämän verkkosivuston sisältämät tiedot ja tiedonannot on tarkoitettu vain tiedoksi.
Emme ole vastuussa siitä, että tässä olevat tiedot ovat täydellisiä ja oikeita. Emme ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat toimista, jotka voivat aiheutua tämän verkkosivuston käytöstä, suorituskyvystä tai kyselystä, liittyen siihen pääsyyn tai linkkiin (linkki) muille verkkosivustoille.

www-Meine-Sendungsverlassung.de on yleinen kuluttajaportaali verkkosivustona ja sovelluksena pakettipalveluita ja lähetysten seurantaa varten. Haluamme tarjota sinulle kaikki tiedot ja lähetyksenseurannan mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta meillä ei ole suoraa vaikutusvaltaa palveluntarjoajiin, jotka toimittavat meille tietoja. Kaikki tiedot ja tiedot ovat ilman takuuta täydellisyydestä ja tarkkuudesta! Emme ota vastuuta teknisistä muutoksista ja vioista!

Meillä ei myöskään ole vaikutusta ohjeisiin ja sisältöön ohjealustallamme, sisältöä ei tarkisteta.

Jos sinulla on erityisiä kysymyksiä paketistasi, soita suoraan pakettipalvelusi vihjelinjaan. Meine-sendungsverlassung.de on kuluttajaportaali eikä pakettipalvelu.

Ei varoitusta ilman aiempaa yhteydenottoa

Jos jokin tämän kotisivun sisältö tai yksittäisten sivujen tai osien ulkoasu loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai lakisääteisiä säännöksiä tai aiheuttaa muulla tavoin kilpailuoikeudellisia ongelmia missä tahansa muodossa, pyydämme, että viitataan UWG:n 8 §:n 4 momenttiin, jotta saamme asianmukaisen, riittävän selittävän ja nopean viestin ilman kustannuksia. Takaan, että tämän kotisivun kohdat tai osat, joita perustellusti vastustetaan, poistetaan kohtuullisessa ajassa tai että ne mukautetaan laajalti lakisääteisiin vaatimuksiin ilman, että sinun tarvitsee turvautua oikeusapuun. Asianajajan osallistuminen varoituksen antamiseen palveluntarjoajalle ei vastaa hänen todellista tai oletettua tahtoaan, ja se olisi siten UWG:n 13 §:n 5 momentin vastaista, koska menettelyn aloittamisen pääasiallisena motiivina on ollut muiden kuin asiaan liittyvien tavoitteiden tavoittelu, erityisesti kustannusten saavuttamisen tavoittelu varsinaisena liikkeellepanevana voimana, sekä vahingonkorvausvelvollisuuden rikkominen.

Vastuu sisällöstä

Palveluntarjoajana olemme TMG:n 7 §:n 1 momentin mukaisesti vastuussa näiden sivujen sisällöstä yleisten lakien mukaisesti. TMG:n 8-10 §:n mukaan meillä ei palveluntarjoajana ole velvollisuutta valvoa siirrettyjä tai tallennettuja kolmannen osapuolen tietoja tai tutkia olosuhteita, jotka viittaavat laittomaan toimintaan. Yleisten lakien mukaiset velvollisuudet poistaa tai estää tietojen käyttö säilyvät ennallaan. Vastuu tässä suhteessa on kuitenkin mahdollinen vasta siitä lähtien, kun saamme tietää tietoonsa konkreettisesta lainrikkomuksesta. Heti kun saamme tietää tällaisista rikkomuksista, poistamme kyseisen sisällön välittömästi.

Linkkien vastuu

Tarjouksemme sisältää linkkejä kolmansien osapuolten ulkoisille verkkosivustoille, joiden sisältöön emme voi vaikuttaa. Tästä syystä emme voi ottaa vastuuta tästä ulkopuolisesta sisällöstä. Linkitettyjen sivujen sisällöstä on aina vastuussa kyseinen sivujen tarjoaja tai ylläpitäjä. Linkitetyt sivut on tarkistettu mahdollisten lainrikkomusten varalta linkin luomisajankohtana. Linkin luomisajankohtana ei ollut havaittavissa lainvastaista sisältöä. Linkitettyjen sivujen sisällön jatkuva valvonta ei ole järkevää ilman konkreettisia todisteita rikkomuksesta. Heti kun saamme tietää lainrikkomuksista, poistamme tällaiset linkit välittömästi.

COPYRIGHT
Sivuston ylläpitäjän luoma sisältö ja näillä sivuilla olevat teokset ovat Saksan tekijänoikeuslain alaisia. Monistaminen, muokkaaminen, levittäminen ja kaikenlainen käyttö tekijänoikeuslain rajojen ulkopuolella edellyttää asianomaisen tekijän tai luojan kirjallista suostumusta. Tämän sivun lataaminen ja kopioiminen on sallittu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Siltä osin kuin tämän sivun sisältö ei ole operaattorin luomaa, noudatetaan kolmansien osapuolten tekijänoikeuksia. Erityisesti kolmansien osapuolten sisältö on merkitty sellaiseksi. Jos kuitenkin havaitset tekijänoikeusrikkomuksen, ilmoita siitä meille. Heti kun saamme tietää lainrikkomuksista, poistamme tällaisen sisällön välittömästi.

Lähdeviite: eRecht24 vastuuvapauslauseke

EU:n turvallisuusportaali:

EU:n komissio tarjoaa foorumin verkossa tapahtuvaa

Riitojenratkaisuvalmius: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 
Tämä foorumi toimii yhteyspisteenä, jonka kautta voidaan ratkaista tuomioistuinten ulkopuolisia

Verkkokauppa- tai palvelusopimuksista johtuvat riidat, joissa

Kuluttaja on mukana. Palveluntarjoaja hyväksyy

VSBG:n mukainen kuluttajariitojen ratkaisumenettely ei ole osa.

Sähköpostiosoitteemme on: mail@suchplus.de

Tilaustietojen käsittely tapahtuu § 11 BDSG:n mukaisesti.