Information i enlighet med avsnitt 5 i TMG

tryck på

My Package Tracking / My shipment tracking / seguimiento del paquete är projekt av

suchplus.de - Arne Stamer

Meine-Shipment tracking är en allmän konsumentportal för spårning av alla pakettjänster. Om du har specifika frågor om ett paket kan du ringa din pakettjänsts hotline. Vi har inte tillgång till pakettjänsterna! Vi tillhandahåller information från våra samarbetspartners på ett ungdomligt sätt. Alla uttalanden är utan garanti!

Vi är ingen pakettjänst!

Enligt § 5 i TMG

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Stralsund

Telefon: (+ 49) 173 3638849 - inget telefonnummer för pakettjänster.

Skattenummer: 082 277 026 65

Kundtjänst: e-post: mail@suchplus.de

Ansvarig för innehållet enligt § 55 Abs. 2 RStV

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Stralsund

Telefon: (+49) 173 3638849

Skattenummer: 082 277 026 65

Kundtjänst: e-post: mail@suchplus.de

Tekniskt genomförande app

Proteus Consulting UG (begränsat ansvar)
Öronväg 32
85375 Neufahrn bei Freising

Ansvarsfriskrivning

Den information och de meddelanden som finns på denna webbplats är endast avsedda som information.
Vi ansvarar inte för att den information som finns här är fullständig och korrekt. Vi är inte ansvariga för skador till följd av åtgärder som kan uppstå i samband med användning, prestanda eller förfrågningar på denna webbplats, i samband med åtkomst till den eller med länken (länk) till andra webbplatser.

www-Meine-Sendungsverlassung.de är en allmän konsumentportal i form av en webbplats och app för pakettjänster och spårning av försändelser. Vi vill ge dig all information och din sändningsspårning så enkelt som möjligt, men vi har inget direkt inflytande över de tjänsteleverantörer som förser oss med uppgifter. Alla uppgifter och all information är utan garanti för fullständighet och riktighet! Vi tar inget ansvar för tekniska förändringar och fel!

Vi har inte heller något inflytande över hjälp och innehåll i vår hjälpplattform, innehållet kontrolleras inte.

Om du har specifika frågor om ditt paket kan du ringa direkt till din pakettjänst. Meine-sendungsverlassung.de är en konsumentportal och inte en pakettjänst.

Ingen varning utan föregående kontakt

Om innehållet eller utformningen av enskilda sidor eller delar av denna webbplats skulle bryta mot tredje parts rättigheter eller mot lagstadgade bestämmelser eller på annat sätt ge upphov till konkurrensrättsliga problem i någon form, hänvisar vi till avsnitt 8.4 UWG för ett adekvat, tillräckligt förklarande och snabbt meddelande utan kostnad. Jag garanterar att de avsnitt eller delar av denna webbplats som med rätta invänder mot kommer att avlägsnas inom rimlig tid eller att de i stor utsträckning anpassas till de rättsliga kraven utan att du behöver anlita juridisk hjälp. Att en jurist deltar för att utfärda en varning för tjänsteleverantören motsvarar inte dennes faktiska eller förmodade vilja och skulle därför utgöra en överträdelse av § 13.5 UWG på grund av att ovidkommande mål eftersträvas som ett dominerande motiv för att inleda ett förfarande, i synnerhet en avsikt att uppnå kostnader som den faktiska drivkraften, samt en överträdelse av skyldigheten att begränsa skadan.

Ansvar för innehållet

I egenskap av tjänsteleverantör ansvarar vi för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med de allmänna lagarna i enlighet med § 7 (1) TMG. Enligt §§ 8-10 TMG är vi som tjänsteleverantör inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir oförändrade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med den tidpunkt då vi får kännedom om en specifik lagöverträdelse. Så snart vi får kännedom om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part, vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser när länken skapades. Inget olagligt innehåll kunde urskiljas när länken skapades. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är inte rimlig utan konkreta bevis för en överträdelse. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

COPYRIGHT
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsoperatören omfattas av tysk upphovsrättslag. Kopiering, redigering, distribution och all slags användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna sida är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk. I den mån innehållet på denna sida inte har skapats av operatören respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part är markerat som sådant. Om du ändå skulle få kännedom om ett upphovsrättsintrång, vänligen meddela oss detta. Så snart vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Källhänvisning: eRecht24 disclaimer

EU:s säkerhetsportal:

EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för online

Redo för tvistlösning: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 
Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av

Tvister som uppstår i samband med onlineförsäljning eller serviceavtal där en

Konsumenten är inblandad. Leverantören accepterar

Förfarandet för tvistlösning i konsumentfrågor enligt VSBG är inte delaktigt.

Vår e-postadress är: mail@suchplus.de

Behandling av beställningsuppgifter sker i enlighet med § 11 BDSG.