Oplysninger i henhold til § 5 TMG

aftryk

My Package Tracking / My shipment tracking / seguimiento del paquete er projekter af

suchplus.de - Arne Stamer

Meine-Shipment tracking er en generel forbrugerportal til sporing af alle pakketjenester. Hvis du har specifikke spørgsmål om en pakke, bedes du ringe til din pakkeservice hotline. Vi har ikke adgang til pakketjenesterne! Vi stiller oplysningerne fra vores partnere til rådighed på en ungdommelig måde. Alle udsagn er uden garanti!

Vi er ikke en pakkeservice!

I henhold til § 5 i TMG

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Stralsund

Telefon: (+ 49) 173 3638849 - ingen hotline for pakkeservice

Skattenummer: 082 277 026 65

Kundeservice: e-mail: mail@suchplus.de

Ansvarlig for indholdet i henhold til § 55 Abs. 2 RStV

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Stralsund

Telefon: (+49) 173 3638849

Skattenummer: 082 277 026 65

Kundeservice: e-mail: mail@suchplus.de

Teknisk implementering app

Proteus Consulting UG (begrænset ansvar)
Øresti 32
85375 Neufahrn bei Freising

Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne og kommunikationen på dette websted er udelukkende til orientering.
Vi er ikke ansvarlige for, at oplysningerne heri er fuldstændige og korrekte. Vi er ikke ansvarlige for skader som følge af handlinger, der kan opstå som følge af brugen, udførelsen eller forespørgslen af dette websted, i forbindelse med adgangen til det eller med linket (linket) til andre websteder.

www-Meine-Sendungsverlassung.de er en generel forbrugerportal i form af et websted og en app til pakketjenester og sporing af forsendelser. Vi ønsker at give dig alle oplysninger og din forsendelsessporing så enkelt som muligt, men vi har ingen direkte indflydelse på de tjenesteudbydere, der leverer dataene til os. Alle oplysninger og informationer er uden garanti for fuldstændighed og nøjagtighed! Vi påtager os intet ansvar for tekniske ændringer og fejl!

Vi har heller ingen indflydelse på hjælp og indhold i vores hjælpeplatform, indholdet kontrolleres ikke.

Hvis du har specifikke spørgsmål om din pakke, skal du ringe direkte til hotlinen for din pakkeservice. Meine-sendungsverlassung.de er en forbrugerportal og ikke en pakkeservice.

Ingen advarsel uden forudgående kontakt

Hvis indholdet eller udformningen af enkelte sider eller dele af denne hjemmeside skulle krænke tredjemands rettigheder eller lovbestemmelser eller på anden måde give anledning til konkurrenceretlige problemer i nogen form, henvises der til § 8 (4) UWG for en passende, tilstrækkeligt forklarende og hurtig meddelelse uden omkostninger. Jeg garanterer, at de passager eller dele af denne hjemmeside, som der med rette gøres indsigelse mod, vil blive fjernet inden for en rimelig frist eller i vid udstrækning blive tilpasset de lovmæssige krav, uden at du behøver at tilkalde juridisk bistand. Inddragelsen af en advokat til at udstede en advarsel til tjenesteyderen svarer ikke til dennes faktiske eller formodede vilje og ville derfor udgøre en overtrædelse af § 13, stk. 5, UWG på grund af forfølgelsen af uvedkommende mål som dominerende motiv for at indlede en procedure, navnlig en omkostningshensigt som den egentlige drivkraft, samt en overtrædelse af skadesbegrænsningspligten.

Ansvar for indhold

Som tjenesteudbyder er vi ansvarlige for vores eget indhold på disse sider i overensstemmelse med de generelle love i henhold til § 7 (1) TMG. I henhold til §§ 8 til 10 TMG er vi som tjenesteudbyder ikke forpligtet til at overvåge overførte eller lagrede oplysninger fra tredjeparter eller til at undersøge forhold, der tyder på ulovlig aktivitet. Forpligtelser til at fjerne eller blokere brugen af oplysninger i henhold til generelle love forbliver uberørt. Ansvar i denne henseende er dog først muligt fra det tidspunkt, hvor vi får kendskab til en konkret lovovertrædelse. Så snart vi bliver opmærksomme på sådanne overtrædelser, fjerner vi straks dette indhold.

Ansvar for links

Vores tilbud indeholder links til eksterne hjemmesider fra tredjeparter, som vi ikke har nogen indflydelse på indholdet af. Derfor kan vi ikke påtage os noget ansvar for dette eksterne indhold. Den respektive udbyder eller operatør af siderne er altid ansvarlig for indholdet af de linkede sider. De linkede sider blev kontrolleret for mulige lovovertrædelser på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. Der kunne ikke konstateres noget ulovligt indhold på det tidspunkt, hvor linket blev oprettet. En permanent kontrol af indholdet af de linkede sider er ikke rimelig uden konkrete beviser for en overtrædelse. Så snart vi får kendskab til lovovertrædelser, fjerner vi straks sådanne links.

COPYRIGHT
Indholdet og værkerne på disse sider, som er skabt af webstedsoperatøren, er underlagt tysk ophavsret. Kopiering, redigering, distribution og enhver form for brug uden for rammerne af ophavsretsloven kræver skriftlig tilladelse fra den pågældende forfatter eller ophavsmand. Downloads og kopier af denne side er kun tilladt til privat, ikke-kommerciel brug. I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, respekteres tredjemands ophavsret. Især indhold fra tredjeparter er markeret som sådant. Skulle du alligevel blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, bedes du give os besked. Så snart vi får kendskab til lovovertrædelser, vil vi straks fjerne sådant indhold.

Kildehenvisning: eRecht24 ansvarsfraskrivelse

EU's sikkerhedsportal:

EU-Kommissionen tilbyder en platform for online

Klar til tvistbilæggelse: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 
Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af

Tvister i forbindelse med onlinesalgs- eller tjenesteydelsesaftaler, hvor en

Forbrugeren er involveret. Leverandøren accepterer

Procedure til bilæggelse af tvister på forbrugerområdet i henhold til VSBG ikke en del.

Vores e-mail-adresse er: mail@suchplus.de

Behandling af bestillingsdata finder sted i henhold til § 11 BDSG