Informace podle oddílu 5 TMG

otisk

Sledování mého balíku / sledování mé zásilky / seguimiento del paquete jsou projekty, které

suchplus.de - Arne Stamer

Meine-Shipment tracking je obecný spotřebitelský portál pro sledování všech balíkových služeb. Máte-li konkrétní dotazy týkající se zásilky, zavolejte na horkou linku své zásilkové služby. Nemáme přístup k balíkovým službám! Informace našich partnerů poskytujeme v mladistvém stavu. Veškerá tvrzení jsou bez záruky!

Nejsme zásilková služba!

Podle § 5 TMG

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Stralsund

Telefon: (+ 49) 173 3638849 - bez horké linky pro doručování zásilek

Daňové číslo: 082 277 026 65

Zákaznický servis: e-mail: mail@suchplus.de

Odpovědnost za obsah podle § 55 Abs. 2 RStV

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Stralsund

Telefon: (+49) 173 3638849

Daňové číslo: 082 277 026 65

Zákaznický servis: e-mail: mail@suchplus.de

Aplikace pro technickou realizaci

Proteus Consulting UG (s ručením omezeným)
Dráha ucha 32
85375 Neufahrn bei Freising

Odmítnutí odpovědnosti

Informace a sdělení obsažené na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter.
Neodpovídáme za úplnost a správnost zde uvedených informací. Neodpovídáme za škody vyplývající z činností, které mohou vzniknout v důsledku používání, výkonu nebo dotazování těchto webových stránek, v souvislosti s přístupem na ně nebo s odkazem (linkem) na jiné webové stránky.

www-Meine-Sendungsverlassung.de je obecný spotřebitelský portál jako webová stránka a aplikace pro balíkové služby a sledování zásilek. Chceme vám co nejjednodušeji poskytnout veškeré informace a sledování zásilek, ale nemáme žádný přímý vliv na poskytovatele služeb, kteří nám údaje poskytují. Všechny údaje a informace jsou bez záruky úplnosti a správnosti! Nepřebíráme žádnou odpovědnost za technické změny a poruchy!

Nemáme také žádný vliv na nápovědu a obsah v naší platformě nápovědy, obsah není kontrolován.

Pokud máte konkrétní dotazy týkající se vaší zásilky, zavolejte přímo na horkou linku vaší zásilkové služby. Meine-sendungsverlassung.de je spotřebitelský portál, nikoli balíkový servis.

Žádné varování bez předchozího kontaktu

Pokud by některý obsah nebo design jednotlivých stránek nebo částí této domovské stránky porušoval práva třetích osob nebo zákonná ustanovení nebo jinak způsoboval problémy v oblasti práva hospodářské soutěže v jakékoliv formě, odkazujeme na § 8 odst. 4 UWG, kde je uvedeno přiměřené, dostatečně vysvětlující a rychlé sdělení bez nákladů. Zaručuji, že pasáže nebo části této webové stránky, proti kterým jsou oprávněně vzneseny námitky, budou v přiměřené lhůtě odstraněny nebo že budou rozsáhle upraveny podle zákonných požadavků, aniž byste museli volat právní pomoc. Zapojení právníka do vydání upozornění pro poskytovatele služeb neodpovídá jeho skutečné nebo předpokládané vůli, a proto by představovalo porušení § 13 odst. 5 UWG z důvodu sledování nesouvisejících cílů jako dominantního motivu pro zahájení řízení, zejména záměru dosáhnout nákladů jako skutečné hnací síly, jakož i porušení povinnosti zmírnit škodu.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb neseme odpovědnost za vlastní obsah těchto stránek v souladu s obecnými právními předpisy podle § 7 odst. 1 TMG. Podle §§ 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané informace třetích stran ani vyšetřovat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost. Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možná až od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním porušení právních předpisů. Jakmile se o takovém porušení dozvíme, okamžitě tento obsah odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme za tento externí obsah převzít žádnou odpovědnost. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době vytvoření odkazu zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl zjištěn žádný nezákonný obsah. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek není bez konkrétních důkazů o protiprávním jednání účelná. Jakmile se dozvíme o porušení právních předpisů, okamžitě takové odkazy odstraníme.

COPYRIGHT
Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Duplikace, úpravy, šíření a jakýkoli způsob užití nad rámec autorského zákona vyžadují písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah této stránky nebyl vytvořen provozovatelem, jsou autorská práva třetích stran respektována. Zejména obsah třetích stran je takto označen. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, dejte nám prosím vědět. Jakmile se o porušení právních předpisů dozvíme, takový obsah okamžitě odstraníme.

Odkaz na zdroj: eRecht24 disclaimer

Bezpečnostní portál EU:

Komise EU poskytuje platformu pro online

Připravenost k řešení sporů: http://ec.europa.eu/consumers/odr

 
Tato platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů.

Spory vyplývající z online prodejních smluv nebo smluv o poskytování služeb, ve kterých je

Spotřebitel je zapojen. Poskytovatel přijímá

Postup řešení spotřebitelských sporů podle VSBG není součástí.

Naše e-mailová adresa je: mail@suchplus.de

Zpracování údajů o objednávkách probíhá podle § 11 BDSG.