till den privata polisen för English Användare för My Package Tracking APP

DATENSCHUTZERKLÄRUNG MEINE-SENDUNGSVERFOLGUNG

Inom ramen för användningen av appen "Meine Sendungsverfolgung" kommer personrelaterade uppgifter från dig att behandlas av oss som en för databehandling ansvarstagande handling och för den tidsperiod som sparas för att uppfylla fastställda syften och lagstadgade skyldigheter som är nödvändig.

I följande avsnitt informerar vi dig om vilka uppgifter det rör sig om, på vilket sätt de bearbetas och vilka rättigheter du har i samband med detta.

Personrelaterade uppgifter är enligt Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) all information som avser en identifierad eller identifierbar naturlig person.

1) NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER FÖR DEN ANSVARIGA FÖR BEARBETNINGEN

Denna datainformation gäller för databehandling i samband med användningen av Meine Sendungsverfolgung genom den ansvarige:

Meine Sendungsverfolgung.de

Arne Stamer

Ahornstraße 25

18439 Starlsund

Telefon: 0173 3638849

E-post: info@meine-sendungsverfolgung.de

Du kan vända dig direkt till oss när du har frågor om dataskyddsrätt eller dina rättigheter som berörd person.

2) BERECHTIGUNGEN DER MEINE SENDUNGSVERFOLGUNG

 1. INTERNET (Daten aus dem Internet abrufen/Zugriff auf alle Netzwerke):

Är nödvändigt för att ladda ner serverdata.

 1. ACCESS_FINE_LOCATION (Genauer Standort):

Därmed kan den aktuella positionen på kartan visas. Detta kan ni inaktivera (s.u.)

 1. WAKE_LOCK (Ruhezustand deaktivieren):

Används för att bearbeta och visa inkommande Push-Benachrichtigungen.

 1. VIBRATE (Vibrationsalarm steuern):

Wird für die Vibration bei Push-Benachrichtigungen gebraucht.

 1. ACCESS_NETWORK_STATE (Netzwerkverbindungen abrufen):

Kommer att användas av Google Maps.

 1. WRITE_EXTERNAL_STORAGE (Fotos/Medien/Dateien/USB-Speicherinhalte):

Wird von Google Maps benötigt, um deren Daten zu speichern.

3) ANVÄNDNING AV PUSH-TJÄNSTER

Appen kan också erbjuda en push-tjänst. Detta är korta meddelanden som med hjälp av användarna på deras display visas och informerar om den aktuella statusen för din leverans. 

Vid användning av push-tjänster kommer en enhetstoken från Apple eller ett registrerings-ID från Google att användas. Syftet med deras användning genom oss är enbart att använda push-tjänsterna. Es handelt sich hierbei nur um verschlüsselte, anonymiserade Geräte-IDs. En återkoppling till de enskilda användarna är utesluten för DWD.

Du kan under installationen av appen Miene Sendungsverfolgung välja om du vill använda denna funktion. För en längre tids avbrott i Push-Nachrichten kan du använda möjligheten till avbrott i appen Meine Sendungsverfolgung-App. Dessa hittar du i inställningarna.

Upphämtning och bearbetning av information som är specifik för olika typer av verksamhet sker på grundval av Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zum Zwecke der Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen oder Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO när och soweit dies zur Wahrung unserer Interessen oder der Dritter erforderlich ist. Hierzu kann insbesondere die Weitergabe an Hosting- bzw. Cloud-Computing-Anbieter zum Zwecke der Optimierung der Dienste und Steigerung der Gebrauchstauglichkeit und Nutzerfreundlichkeit gehören. Weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den nämnda Zwecken verwendet werden.

För att kunna använda uppgifterna är det nödvändigt med en permanent Seververbindung. Här använder vi den server som finns hos Strato AG.

Vi kan lämna följande synpunkter för att skydda dina uppgifter i våra rektorsområden:

 • STRATO driver två rektorscentrum i Berlin och Karlsruhe. Dessa uppfyller en mycket hög säkerhetsnivå vad gäller fysisk säkerhet, energiförsörjning, klimatanpassning, nätanslutning, utfallsäkerhet och Zutrittsreglering, vilket vi påpekar i samband med certifieringen enligt säkerhetsnormen ISO/IEC 27001.
 • Rechenzentren är exklusivt anpassade till STRATO. Es gibt weder Kollokation noch Serverhousing und entsprechend keinen Zutritt von Dritten (Wartungen etc. ausgenommen, hier gilt dock eine Begleitpflicht durch STRATO Mitarbeiter).
 • Die Technik in den Rechenzentren ist weitestgehend redundant ausgelegt. De flesta system är mer än vanligt tillgängliga för att garantera en maximal tillgänglighet av tjänsterna.

  Databehandlingen sker endast i dessa rektorsområden och därmed uteslutande i Deutschland statt, d. h. STRATO unterliegt vollständig den in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz.

Ytterligare information om säkerheten i STRATOs forskningscentrum finns i följande strato.de/sicherheit/#rechenzentren.

En upptagning och bearbetning av personrelaterade uppgifter kommer överhuvudtaget i beaktande, om

 • Sie gem. Konst. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben haben, sowie
 • für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

6) UTVÄRDERING AV ANVÄNDNINGSDATA.

Anonymiserade användardata kommer att användas för säker drift och för utveckling av appen Meine Senungsverfolgung. Dessa uppgifter får dock inte kopplas samman med din identitet. Wir haben keine Möglichkeiten, diese Daten Ihrer Person zuzuordnen und führen diese Daten auch nicht mit anderen Datenquellen zusammen.

I samband med användningen av appen Meine Senungsverfolgung kommer data för statistiska och säkerhetsrelaterade uppgifter att sparas i en protokolldatabas.

Vi samlar in följande uppgifter för en månads tid:

 • Name der abgerufenen Datei
 • Datum och klockslag för avbrottet
 • Övertragene datamängder
 • Meddelande, om avbrottet var framgångsrikt
 • Vid framgångsrik avbrytning: anonymiserad IP-adress i det förmånsbestämda värdsystemet
 • Vid icke framgångsrik Abruf wird die vollständige IP-Adresse gespeichert, zwecks Fehleruntersuchung und Sicherheit

7) GOOGLE ANALYTICS FÖR FIREBASE UND FIREBASE CRASHLYTICS

Appen Meine Senungsverfolgung använder valfritt Google Analytics for Firebase und Firebase Crashlytics. Användaren kan vid första starten av appen välja om Google Analytics for Firebase und Firebase Crashlytics ska användas. Der Benutzer kann jederzeit die Verwendung von Google Analytics for Firebase und Firebase Crashlytics in der App deaktivieren.

Den information som du får om användningen av appen Meine Senungsverfolgung kommer att överföras med anonymiserad IP-adress till en server från Google i USA och sparas där. Funktionen för IP-anonymisering i Analytics sätter vid användar-IP-adresser av typen IPv4 det sista oktotet och vid IPv6-adresser de sista 80 bitarna i minnet på noll. Dadurch wird die exakta IP-Adresse des Users nicht gespeichert.

Google kommer att använda denna information för att ta hänsyn till din användning av appen Meine Senungsverfolgung och för att sammanställa rapporter om aktiviteten hos App-Betreiberna. Även kommer Google att överföra denna information eventuellt till tredje part. Falls der Benutzer der Nutzung von Google Analytics for Firebase und Firebase Crashlytics in der WarnWetter-App zustimmt, erklärt er sich mit der Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der vorher beskrivna Art und Weise und zu dem vorher benannten Zweck einverstanden.

Dessa användaruppgifter utgör grunden för statistiska, anonyma utvärderingar, så att trender som är kända är möjliga, utifrån vilka erbjudandet kan förbättras.

Inbindningen sker på grundval av din uttryckliga överenskommelse med gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a och Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Sie erfolgt, um unsere Website nutzerfreundlicher und interessanter zu gestalten. Darin ist ein berechtigtes Interesse im Sinne der vorgenannten Vorschrift zu sehen.

8) VIDAREUTGIVNING AV UPPGIFTER TILL TREDJE

Uppgifter som protokollförts vid användningen av Meine-Sendungsverfolgung, som i princip endast överförs till tredje part, såvida detta är lagligt föreskrivet, genom en domstolsbeslut fastställd eller genom vidareöverföring i fall av angrepp på DWD:s Internetinfrastruktur för rättsligt eller straffrättsligt skydd, är nödvändigt. 

Cookies AdMob 

För att kunna erbjuda dem min sändningsuppföljning gratis, måste vi använda annonseringsplattformen adSense/ adMob från Google.

Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att tillhandahålla annonser på basis av tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser genom användaren.

Tack vare cookies för annonseringsåtgärder kan Google och hans partner dina användare på grundval av uppringningar av dina eller andra webbplatser lägga upp annonser.

Användare kan i den Inställningar för reklam personaliserad reklam. 

Alternativt kan du använda en användare på denna sida www.aboutads.info verweisen, auf der sie die Verwendung von Cookies für personalisierte Werbung durch einen Drittanbieter deaktivieren können. Ytterligare information om Google Hur data om appen från Google som är verifierad hittar du under : https://policies.google.com/technologies/partner-sites

9) LÄNKAR TILL WEBBSIDOR ANDRA ANBIETER

Appen Meine Sendungsverfolgung innehåller en länk till https://meine-sendungsverfolgung.de. Information om dataskyddet på denna sida hittar du under https://www.meine-sendungsverfolgung.de/datenschutz/

10) BETROFFENENRECHTE

Ni har rätt:

 • enligt Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit vis-à-vis uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr forführen dürfen;
 • enligt Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personrelaterade Daten zu verlangen. Särskilt kan du få Auskunft om Verarbeitungszwecke, kategorier av personrelaterade uppgifter, kategorier av mottagare, gentemot vilka dina uppgifter har blivit avförda eller har blivit avförda, planerad speikerdatering, om du har en rättighet att begära rätt, om du har rätt till insyn, om du har rätt till en begränsning av bearbetning eller avbrott, om du har rätt till en klagorätt eller om du har rätt att ta del av uppgifter, om dessa uppgifter inte är upptagna, och om du vill begära att få dem avförda;
 • enligt Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns speicherten personrelaterade Daten zu verlangen
 • enligt Art. 17 DSGVO die Löschung Ihre bei uns speicherten personrelaterade Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
 • enligt Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personuppgifter zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • enligt Art. 20 DSGVO Ihre personrelaterade uppgifter, som ni har lämnat till oss, i ett strukturerat, gängigt och maskinellt format eller i ett annat ansvarigt format att begära och
 • enligt Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Enligt denna regel kan ni vända er till en tillsynsmyndighet som är ansvarig för den vanliga vistelseorten eller arbetsplatsen eller vårt företags säte.

11) AKTUALITET OCH ÄNDRING AV DENNA INFORMATION OM DATASKYDD.

Denna information om dataskydd är aktuell och har en monter i november 2020.

Det kan vara nödvändigt att ändra denna information om personuppgifter genom att vidareutveckla vår webbsida och våra erbjudanden eller på grund av ändrade rättsliga och administrativa bestämmelser.

 Den aktuella datainformationen kan alltid finnas på webbplatsen under https://www.meine-sendungsverfolgung.de/app/datenschutz/av er att bli uppringda och utskrivna.

EN - PRIVAT POLIS

Som en del av användningen av appen "My shipment tracking" behandlar vi, i egenskap av ansvarig för databehandlingen, dina personuppgifter och lagrar dem så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de angivna syftena och rättsliga skyldigheterna.

I det följande informerar vi dig om vilka uppgifter det är, hur de behandlas och vilka rättigheter du har i detta avseende.

Enligt artikel. 4 nr 1 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är personuppgifter all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

1) Den personuppgiftsansvariges namn och kontaktuppgifter

Denna information om dataskydd gäller databehandling inom ramen för den ansvariga personens användning av My shipment tracking:

Min försändelse tracking.de

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Starlsund

Telefon: 0173 3638849

E-post: info@meine-sendungsverlassung.de

Du kan när som helst kontakta oss om du har frågor om dataskyddslagstiftningen eller dina rättigheter som registrerad.

2) Mina behörigheter för spårning av försändelser
INTERNET (hämtar data från Internet/tillgång till alla nätverk):

Krävs för att läsa in serverdata.

ACCESS_FINE_LOCATION (exakt plats):

Detta gör det möjligt att visa den aktuella positionen på kartan. Du kan avaktivera detta (se nedan).

WAKE_LOCK (inaktiverar vila):

Krävs för att bearbeta och visa inkommande push-notiser.

VIBRATE (kontroll av vibrationslarm):

Används för vibrationer i push-notiser.

ACCESS_NETWORK_STATE (hämtar nätverksanslutningar):

Krävs av Google Maps.

WRITE_EXTERNAL_STORAGE (foton / media / filer / innehåll från USB-lagring):

Krävs av Google Maps för att spara data.

3) Användning av push-tjänster

Appen kan också erbjuda en push-tjänst. Detta är korta meddelanden som visas på displayen med användarens samtycke och som informerar om den aktuella leveransstatusen för din leverans.

Om push-tjänsterna används tilldelas en enhetstoken från Apple eller ett registrerings-ID från Google. Det enda syftet med att vi använder dem är att tillhandahålla push-tjänsterna. Dessa är endast krypterade, anonymiserade enhets-ID:n. En slutsats om den enskilda användaren är utesluten för DWD.

Under installationen av Miene-appen för spårning av försändelser kan du bestämma om du vill använda den här funktionen. Om du senare vill avregistrera dig från push-notiserna kan du använda avregistreringsalternativet i appen Min sändningsspårning. Du hittar detta i inställningarna.

Enhetsspecifik information samlas in och behandlas på grundval av Art. 6 para. 1 mening 1 lit. b GDPR i syfte att behandla avtalsförhållanden med dig eller Art. 6 Par. 1 lit. f GDPR om och i den mån det är nödvändigt för att skydda våra intressen eller tredje parts intressen. Detta kan i synnerhet omfatta överföring till leverantörer av hosting- eller molntjänster i syfte att optimera tjänsterna och öka användbarheten och användarvänligheten. Utlämnade uppgifter får endast användas av tredje part för de nämnda syftena.

En permanent serveranslutning är nödvändig för att tillhandahålla uppgifterna. Vi använder Strato AG:s servrar för detta.

Vi kan göra följande uttalanden om säkerheten för dina uppgifter i våra datacenter:

STRATO driver två datacenter i Berlin och Karlsruhe. Dessa uppfyller en mycket hög säkerhetsnivå när det gäller fysisk säkerhet, energiförsörjning, luftkonditionering, nätverksanslutning, tillförlitlighet och åtkomstkontroll, vilket vi visar genom certifiering enligt säkerhetsstandarden ISO/IEC 27001.
Datacenterna används uteslutande av STRATO. Det finns ingen samlokalisering eller serverhysningar och följaktligen ingen tillgång för tredje part (underhåll etc. undantaget, men en medföljande skyldighet för STRATO:s anställda gäller här).
Tekniken i datacentren är till stor del överflödig. De flesta system är dubblerade för att säkerställa maximal tillgänglighet.

Databehandlingen sker endast i dessa datacenter och därför uteslutande i Tyskland. H. STRATO är helt underställd de lagstadgade dataskyddsbestämmelser som gäller i Tyskland.

Ytterligare information om säkerheten i STRATOs datacenter finns på strato.de/sicherheit/#rechenzentrum.

Dessutom kan insamling och behandling av personuppgifter också övervägas om

Du har. Art. 6 para. 1 mening 1 lit. a DSGVO har du gett ditt uttryckliga samtycke till detta, samt
om överföringen i enlighet med artikel. 6 par. 1 S. 1 lit. c GDPR finns en rättslig skyldighet.

6) Utvärdering av användningsuppgifter

Anonymiserade användningsuppgifter utvärderas för att säkerställa en säker drift och vidareutveckling av appen My Sensen Tracking. Dessa uppgifter kan dock inte kopplas till din identitet. Vi har inget sätt att tilldela dessa uppgifter till dig och vi kombinerar inte dessa uppgifter med andra datakällor.

När du använder appen My Senations Tracking lagras uppgifter i en loggfil för statistiska ändamål och för säkerhetskopiering.

Vi samlar endast in följande uppgifter under en månad:

Namnet på den hämtade filen
Datum och tid för åtkomst
mängden överförda uppgifter
Rapportera om hämtningen lyckades.
Vid framgångsrik hämtning: anonymiserad IP-adress för det värdsystem som får tillgång till systemet.
Om begäran misslyckas sparas den fullständiga IP-adressen för felsökning och säkerhet.

7) Google Analytics för Firebase och Firebase Crashlytics

Appen My Senungsver Tracking använder valfritt Google Analytics för Firebase och Firebase Crashlytics. När appen startas för första gången kan användaren välja om Google Analytics for Firebase och Firebase Crashlytics ska användas. Användaren kan när som helst inaktivera användningen av Google Analytics for Firebase och Firebase Crashlytics i appen.

Den information som genereras om användningen av appen My Senungsver Tracking överförs med en anonymiserad IP-adress till en Google-server i USA och lagras där. IP-anonymiseringsfunktionen i Analytics ställer in den sista oktetten för IPv4-användarnas IP-adresser och de sista 80 bitarna i minnet för IPv6-adresser. Därför sparas inte användarens exakta IP-adress.

Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av appen My Senungsver Tracking för att sammanställa rapporter om aktiviteten för appoperatörerna. Google kan också överföra denna information till tredje part. Om användaren godkänner användningen av Google Analytics for Firebase och Firebase Crashlytics i appen WarnWetter, förklarar han sitt samtycke till att Google behandlar de uppgifter som samlats in om honom på det sätt och i det syfte som beskrivs ovan.

Dessa användningsuppgifter ligger till grund för statistiska, anonyma utvärderingar, så att trender kan identifieras och erbjudandet kan förbättras i enlighet med detta.

Integrationen sker på grundval av ditt uttryckliga samtycke acc. Art. 6 para. 1 mening 1 lit. a och Art. 6 par. 1 mening 1 lit. f GDPR. Det görs för att göra vår webbplats mer användarvänlig och intressant. Detta är ett legitimt intresse i den mening som avses i den ovannämnda förordningen.

8) Utlämnande av uppgifter till tredje part

Uppgifter som har loggats när du använder systemet My shipment tracking överförs i allmänhet endast till tredje part om det krävs enligt lag, om det fastställs i ett domstolsbeslut eller om utlämnandet är nödvändigt för rättsliga eller straffrättsliga åtgärder i händelse av attacker mot DWD:s internetinfrastruktur.

AdMob-cookies

För att kunna erbjuda dig gratis spårning av mina försändelser använder vi annonsplattformen adSense / adMob från Google.

Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att tillhandahålla annonser baserade på användarens tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser.

Tack vare cookies för annonsering kan Google och dess samarbetspartners erbjuda dina användare annonser som baseras på antalet besök på din eller andra webbplatser.

Användarna kan avaktivera personlig annonsering i inställningarna för annonsering.

Alternativt kan du hänvisa användarna till www.aboutads.info, där de kan avaktivera användningen av cookies för personlig reklam från tredje part. Ytterligare information, t.ex. om hur Google använder data V i appen från Google, finns på följande adress: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

9) Länkar till andra leverantörers webbplatser

Appen Min sändningsspårning innehåller en länk till https://meine-sendungsverlassung.de. Information om dataskydd på webbplatsen finns på https://www.meine-sendungsverlassung.de/datenschutz.

10) De registrerades rättigheter

Du har rätt till det:

att när som helst återkalla det samtycke du gett oss i enlighet med art. 7 par. 3 GDPR. Som en följd av detta kan vi inte längre fortsätta databehandlingen på grundval av detta samtycke i framtiden;
att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i enlighet med art. 15 GDPR. I synnerhet kan du få information om behandlingsändamålen, kategorin av personuppgifter, kategorierna av mottagare till vilka dina uppgifter har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling eller invändning, förekomsten av en rätt att lämna in ett klagomål, begära ursprunget till dina uppgifter, om de inte samlades in från oss;
i enlighet med artikel. 16 GDPR att omedelbart begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagrats av oss.
Enligt artikel. 17 GDPR kan du begära att dina personuppgifter som vi har lagrat ska raderas, såvida det inte är nödvändigt att behandla dem för att utöva rätten till yttrandefrihet och information, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, av hänsyn till allmänintresset eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;
att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i enlighet med artikel 1.2 i den här förordningen. 18 GDPR, förutsatt att du bestrider uppgifternas riktighet, att behandlingen är olaglig, men du vägrar att radera dem och att vi inte längre behöver uppgifterna, men du behöver dem för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller om du har invänt mot behandlingen i enlighet med artikel 18 GDPR. 21 GDPR;
i enlighet med artikel. 20 GDPR för att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller för att begära överföring till en annan ansvarig person och
att klaga till en tillsynsmyndighet i enlighet med artikel. 77 GDPR. I regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsplats eller vårt företags huvudkontor.
11) Uppdatering och ändringar av denna information om dataskydd.

Denna information om dataskydd är för närvarande giltig och uppdaterades senast i november 2020.

På grund av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudanden om den eller på grund av ändrade rättsliga eller officiella krav kan det bli nödvändigt att ändra denna information om dataskydd.

Du kan när som helst hämta och skriva ut den aktuella dataskyddsinformationen på webbplatsen https://www.meine-sendungsverlassung.de/app/datenschutz/.