prywatnej policji dla użytkownika Englisch dla My Package Tracking APP

DATENSCHUTZERKLÄRUNG MEINE-SENDUNGSVERFOLGUNG

W ramach korzystania z aplikacji "Moja kontrola wysyłania danych" otrzymane od nas dane osobowe będą przetwarzane przez nas w sposób zgodny z zasadami przetwarzania danych oraz w okresie czasu, który jest wymagany do spełnienia określonych warunków i prawnie wymaganych działań.

W dalszej części informujemy, jakich danych dotyczą, w jaki sposób są one przetwarzane i jakie prawa chcemy w związku z tym uzyskać.

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Nr. 1 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub zidentyfikowanej osoby fizycznej.

1) NAZWA I DANE KONTAKTOWE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA PRZETWARZANIE DANYCH

Te informacje o ochronie danych osobowych są niezbędne do przetwarzania danych w ramach korzystania z mojej kontroli wysyłania danych przez pracowników:

Meine Sendungsverfolgung.de

Arne Stamer

Ahornstraße 25

18439 Starlsund

Telefon: 0173 3638849

E-Mail: info@meine-sendungsverfolgung.de

W razie pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub praw partnerów handlowych prosimy o kontakt bezpośrednio z nami.

2) WARUNKI MOJEGO ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYSYŁKĘ

 1. INTERNET (Dane z Internetu są pobierane/odnośnik do wszystkich sieci):

Wird benötigt um die Serverdaten abzurufen zu laden.

 1. ACCESS_FINE_LOCATION (Genauer Standort):

W ten sposób można wyświetlić aktualną pozycję na karcie. Dies können Sie deaktivieren (s.u.)

 1. WAKE_LOCK (Ruhezustand deaktivieren):

Służy do sprawdzania i usuwania zbędnych informacji Push-Benachrichtigungen.

 1. VIBRATE (Vibrationsalarm steuern):

Nadaje się do stosowania w przypadku drgań spowodowanych przez naciskanie.

 1. ACCESS_NETWORK_STATE (Wiązania sieciowe zostają przerwane):

Wird von Google Maps benötigt.

 1. WRITE_EXTERNAL_STORAGE (Fotos/Medien/Dateien/USB-Speicherinhalte):

Wird von Google Maps benötigt, um der Daten zu speichern.

3) KORZYSTANIE Z USŁUG PUSH

Die App kann auch einen Push-Services anbieten. Dies sind Kurzmitteilungen, die mit Einwilligung des Nutzers auf dessen Display angezeigt werden und über den aktuellen Zustellstatus Ihrer Lieferung informiert. 

W przypadku korzystania z Push-Services należy użyć Device-Token firmy Apple lub Registration-ID firmy Google. Warunkiem korzystania z tych usług przez nas jest wyłącznie korzystanie z Push-Services. W tym przypadku chodzi wyłącznie o uniwersalne, anonimowe identyfikatory użytkownika. Dla DWD przewidziano kontrolę nad poszczególnymi użytkownikami.

Podczas instalacji aplikacji do obsługi wiadomości e-mail można się dowiedzieć, czy ta funkcja ma być aktywna. Aby móc w większym stopniu usuwać komunikaty Push-Nachrichten, można skorzystać z tej funkcji w aplikacji Meine Sendungsverfolgung-App. Informacje na ten temat można znaleźć w ustawieniach.

Uzyskiwanie i przetwarzanie informacji geograficznych odbywa się na podstawie Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zum Zwecke der Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen oder Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, jeśli i o ile jest to wymagane w związku z naszymi interesami lub interesami strony przeciwnej. W związku z tym może to dotyczyć w szczególności współpracy z dostawcami usług hostingowych lub cloud computingu w celu optymalizacji danych oraz zwiększenia wydajności i niezawodności. Weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.

W celu przechowywania danych niezbędne jest stałe połączenie zabezpieczające. W tym celu należy skorzystać z serwera Strato AG.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w naszych centrach przetwarzania danych możemy podjąć dodatkowe działania:

 • STRATO posiada dwie jednostki organizacyjne w Berlinie i Karlsruhe. Zapewniają one bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, energii, klimatyzacji, połączeń sieciowych, bezpieczeństwa w razie awarii i redukcji zanieczyszczeń, co potwierdzają nasze certyfikaty zgodności z normą bezpieczeństwa ISO/IEC 27001.
 • Materiały eksploatacyjne są wytwarzane przez STRATO na zasadzie wyjątku. Es gibt weder Kollokation noch Serverhousing und entsprechend keinen Zutritt von Dritten (Wartungen etc. ausgenommen, hier gilt allerdings eine Begleitpflicht durch STRATO Mitarbeiter).
 • Die Technik in den Rechenzentren ist weitestgehend redundant ausgelegt. Większość systemów jest bardzo dobrze przygotowana, aby zapewnić maksymalną funkcjonalność urządzeń.

  Die Datenverarbeitung findet nur in diesen Rechenzentren und damit ausschließlich in Deutschland statt, d. h. STRATO unterliegt vollständig den in Deutschland geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa w centrach dystrybucji STRATO można znaleźć pod adresem strato.de/sicherheit/#rechenzentren.

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w przypadku, gdy

 • Sie gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, sowie
 • für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht.

6) SPRAWDZANIE DANYCH O WARTOŚCIACH ODŻYWCZYCH

Anonimowe dane użytkownika są wykorzystywane do bezpiecznego korzystania z aplikacji Meine Senungsverfolgung App oraz do jej dalszego rozwoju. Dane te nie mogą być łączone z tożsamością użytkownika. Nie mamy żadnych możliwości, aby te dane były dostępne dla Twojej osoby i nie łączymy ich z innymi źródłami danych.

W trakcie korzystania z aplikacji Meine Senungsverfolgung App dane statystyczne i zabezpieczające zostaną zapisane w protokole.

Pobieramy tutaj następujące dane przez okres jednego miesiąca:

 • Name der abgerufenenen Datei
 • Datum und Uhrzeit des Abrufs
 • übertragene Datenmenge
 • Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
 • Po skutecznym zakończeniu: anonimowe adresy IP w systemach hostingowych.
 • W przypadku nieudanej próby poboru podany zostanie pełny adres IP, co spowoduje usunięcie błędów i zapewni bezpieczeństwo.

7) GOOGLE ANALYTICS DLA FIREBASE I FIREBASE CRASHLYTICS

Aplikacja Meine Senungsverfolgung App opcjonalnie korzysta z Google Analytics for Firebase i Firebase Crashlytics. Przed pierwszym uruchomieniem aplikacji użytkownik może dowiedzieć się, czy Google Analytics dla Firebase i Firebase Crashlytics jest wymagane. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Google Analytics for Firebase i Firebase Crashlytics w aplikacji.

Uzyskane informacje o korzystaniu z aplikacji Meine Senungsverfolgung App są pobierane z zachowaniem anonimowości adresu IP na serwer Google w USA i tam analizowane. Funkcja anonimizacji adresów IP w Analytics ustawia w przypadku adresów IP typu IPv4 ostatni punkt, a w przypadku adresów IPv6 ostatnie 80 bitów na zero. W ten sposób nie będzie można ustalić dokładnego adresu IP użytkownika.

Google będzie korzystać z tych informacji, aby ocenić korzystanie przez użytkownika z aplikacji Meine Senungsverfolgung App oraz aby sporządzić raporty dotyczące aktywności użytkownika aplikacji. Google będzie również przekazywać te informacje do innych użytkowników. Jeżeli użytkownik chce korzystać z Google Analytics dla Firebase i Firebase Crashlytics w aplikacji WarnWetter, musi on w opisany powyżej sposób i w zrozumiałym dla siebie zakresie opracować uzyskane od Google dane.

Te dane dotyczące zużycia stanowią podstawę do statystycznych, anonimowych ocen, tak aby można było stwierdzić, że istnieją trendy, dzięki którym oferta może zostać w odpowiedni sposób ulepszona.

Wiązanie następuje na podstawie ich pozytywnej woli. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Robimy to po to, aby nasza strona internetowa była przyjemna i interesująca. W tym celu należy wykazać się odpowiednim zainteresowaniem w rozumieniu powyższego oświadczenia.

8) WEITERGABE VON DATEN AN DRITTE

Dane, które w przypadku korzystania z funkcji Meine-Sendungsverfolgung są protokołowane, są przekazywane wyłącznie do Dritte, o ile zostało to ustawowo stwierdzone, przez Gerichtsentscheidung festgelegt lub przez Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur des DWD zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. 

Ciasteczka AdMob 

Aby umożliwić mi bezkosztowe korzystanie z usług wysyłkowych, należy skorzystać z formularza reklamowego adSense/ adMob firmy Google.

Dostawcy usług, w tym Google, wykorzystują pliki cookie do wyświetlania informacji na podstawie wcześniejszego korzystania z ich strony internetowej lub innych stron internetowych przez użytkownika.

Dzięki plikom cookie do przeglądania danych, Google i jego partnerzy mogą na podstawie informacji o korzystaniu z ich lub innych stron internetowych przedstawiać informacje o stanie konta.

Nutzer können in den Wyposażenie do pracy indywidualną obsługę klienta. 

Alternatywnie możesz skorzystać z tej strony. www.aboutads.info w celu wykorzystania plików cookie do spersonalizowanej obsługi klienta przez dostawcę usług płatniczych. Więcej informacji na temat google Wie Data Vvon der App von Google verwertedet werden findest du unter : https://policies.google.com/technologies/partner-sites

9) LINKI DO STRON INTERNETOWYCH INNYCH PODMIOTÓW

Die App Meine Sendungsverfolgung enthält einen Link auf https://meine-sendungsverfolgung.de. Informacje na temat ochrony danych osobowych na stronie internetowej można znaleźć pod adresem https://www.meine-sendungsverfolgung.de/datenschutz/

10) BETROFFENENRECHTE

Sie haben das Recht:

 • gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO, nigdy wcześniej nie wyrażona wola nie zostanie przez nas cofnięta. Oznacza to, że przetwarzanie danych, które zostało dokonane na podstawie tej woli, nie może być przez nas dalej wykorzystywane dla przyszłości;
 • gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. W szczególności można uzyskać dostęp do informacji o sposobie przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii pracowników, w stosunku do których dane te zostały lub mogą zostać usunięte, wysokości wynagrodzenia, przysługujących praw do odszkodowania, prawa do otrzymania odszkodowania, prawa do usunięcia, usunięcia, zablokowania lub zniszczenia danych lub prawa do odstąpienia od umowy, prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia, prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia, prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia, prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia, prawa do odszkodowania z tytułu naruszenia, prawa do ochrony danych, prawa do ochrony danych osobowych, jeżeli dane te nie zostały usunięte przez nas;
 • zgodnie z Art. 16 DSGVO bezwarunkowo nie udostępnia się w sposób nieuprawniony lub z naruszeniem prawa ich danych osobowych, które zostały nam powierzone.
 • gemäß Art. 17 DSGVO o udostępnieniu nam swoich danych osobowych, o ile nie jest wymagane przetwarzanie w celu stosowania przepisów prawa w odniesieniu do swobodnego zarządzania i informacji, w celu uzyskania prawomocnego wyroku, w związku z celami prawnymi lub w celu przeznaczenia, wykorzystania lub weryfikacji prawomocnych orzeczeń sądowych;
 • gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
 • zgodnie z Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
 • gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. W związku z tym mogą Państwo zwrócić się w tym celu do właściwego urzędu skarbowego lub miejsca pracy albo do naszej siedziby.

11) AKTUALITÄT UND ÄNDERUNG DIESER DATENSCHUTZINFORMATION

Diese Datenschutzinformation ist aktuell gültig und hat den Stand November 2020.

Ze względu na dalsze rozwijanie naszej strony internetowej i ofert, a także w związku z innymi prawnymi lub prawnie wiążącymi zasadami, informacje o ochronie danych mogą być zbędne.

 Aktualne informacje na temat ochrony danych mogą być dostępne na stronie internetowej pod adresem https://www.meine-sendungsverfolgung.de/app/datenschutz/od Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

PL - PRYWATNA POLICJA

W ramach korzystania z aplikacji "My shipment tracking" my, jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, przetwarzamy Państwa dane osobowe i przechowujemy je przez okres niezbędny do realizacji określonych celów i wypełnienia zobowiązań prawnych.

W dalszej części informujemy, jakie to są dane, jak są przetwarzane i jakie prawa Państwu przysługują w związku z tym.

Zgodnie z Art. 4 nr 1 General Data Protection Regulation (GDPR), dane osobowe to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

1) Nazwa i dane kontaktowe administratora danych

Niniejsze informacje o ochronie danych dotyczą przetwarzania danych w ramach korzystania z usługi Moje śledzenie przesyłki przez osobę odpowiedzialną:

Moje śledzenie przesyłek.de

Arne Stamer

Ahornstrasse 25

18439 Starlsund

Telefon: 0173 3638849

E-mail: info@meine-sendungsverlassung.de

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz pytania dotyczące prawa ochrony danych lub swoich praw jako osoba, której dane dotyczą.

2) Moje uprawnienia do śledzenia przesyłki
INTERNET (pobieranie danych z Internetu / dostęp do wszystkich sieci):

Jest wymagany do załadowania danych serwera.

ACCESS_FINE_LOCATION (dokładna lokalizacja):

Umożliwia to wyświetlanie aktualnej pozycji na mapie. Można to wyłączyć (patrz poniżej)

WAKE_LOCK (dezaktywacja hibernacji):

Wymagane do przetwarzania i wyświetlania przychodzących powiadomień push.

VIBRATE (alarm drgań kontrolnych):

Używane dla wibracji w powiadomieniach push.

ACCESS_NETWORK_STATE (uzyskać połączenia sieciowe):

Wymagane przez Google Maps.

WRITE_EXTERNAL_STORAGE (zdjęcia / media / pliki / zawartość pamięci USB):

Wymagane przez Google Maps do zapisywania danych.

3) Korzystanie z usług typu push

Aplikacja może również oferować usługę push. Są to krótkie komunikaty, które za zgodą użytkownika są wyświetlane na ekranie i informują o aktualnym statusie dostawy Twojej przesyłki.

W przypadku korzystania z usług push, przypisany zostanie token urządzenia od Apple lub identyfikator rejestracyjny od Google. Jedynym celem ich wykorzystania przez nas jest świadczenie usług push. Są to tylko zaszyfrowane, zanonimizowane identyfikatory urządzeń. Wniosek o indywidualnym użytkowniku jest wykluczony dla DWD.

Podczas instalacji aplikacji Miene Shipment Tracking App możesz zdecydować, czy chcesz korzystać z tej funkcji. Jeśli chcesz później zrezygnować z powiadomień push, możesz skorzystać z opcji rezygnacji z subskrypcji w aplikacji Moje śledzenie przesyłek. Znajdziesz ją w ustawieniach.

Informacje specyficzne dla urządzenia są gromadzone i przetwarzane na podstawie Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. b GDPR w celu przetwarzania stosunków umownych z Państwem lub Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR, jeśli i o ile jest to konieczne do zabezpieczenia naszych interesów lub interesów osób trzecich. Może to obejmować w szczególności przekazywanie danych dostawcom usług hostingowych lub cloud computing w celu optymalizacji usług oraz zwiększenia użyteczności i przyjazności dla użytkownika. Ujawnione dane mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie wyłącznie do wymienionych celów.

W celu udostępnienia danych konieczne jest stałe połączenie z serwerem. W tym celu korzystamy z serwerów firmy Strato AG.

Możemy złożyć następujące oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa Państwa danych w naszych centrach danych:

STRATO posiada dwa centra danych w Berlinie i Karlsruhe. Spełniają one bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa fizycznego, dostaw energii, klimatyzacji, połączeń sieciowych, niezawodności i kontroli dostępu, co udowadniamy poprzez certyfikację zgodnie z normą bezpieczeństwa ISO / IEC 27001.
Centra danych są wykorzystywane wyłącznie przez STRATO. Nie ma tam kolokacji ani obudów serwerów, a tym samym nie ma dostępu osób trzecich (konserwacja itp. wykluczona, obowiązuje tu jednak towarzyszący obowiązek pracowników STRATO).
Technologia w centrach danych jest w dużej mierze redundantna. Większość systemów jest dublowana w celu zapewnienia maksymalnej dostępności usług.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w tych centrach danych, a więc wyłącznie w Niemczech. H. STRATO podlega w całości prawnym przepisom o ochronie danych osobowych obowiązującym w Niemczech.

Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa w centrach danych STRATO można znaleźć na stronie strato.de/sicherheit/#rechenzentrum.

Ponadto, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych może być również rozważane, jeżeli

Ty acc. Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a DSGVO wyraziliście Państwo na to wyraźną zgodę, jak również
w przypadku, gdy w celu przekazania danych zgodnie z Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c GDPR istnieje obowiązek prawny.

6) Ocena danych użytkowych

Zanonimizowane dane użytkowania są analizowane pod kątem bezpiecznego działania i dalszego rozwoju aplikacji My Sensen Tracking. Dane te nie mogą być jednak powiązane z Twoją tożsamością. Nie mamy możliwości przyporządkowania tych danych do Ciebie i nie łączymy tych danych z innymi źródłami danych.

W ramach korzystania z aplikacji My Senations Tracking dane są zapisywane w pliku dziennika w celach statystycznych i tworzenia kopii zapasowych.

Poniższe dane zbieramy tylko przez okres jednego miesiąca:

Nazwa pobieranego pliku
Data i godzina dostępu
ilość przesyłanych danych
Zgłoś, czy pobieranie zakończyło się sukcesem
Po udanym pobraniu: zanonimizowany adres IP systemu hosta uzyskującego dostęp.
Jeśli żądanie nie powiedzie się, pełny adres IP jest zapisywany w celu rozwiązywania problemów i zapewnienia bezpieczeństwa.

7) Google Analytics dla Firebase i Firebase Crashlytics

Aplikacja My Senungsver Tracking opcjonalnie korzysta z Google Analytics for Firebase i Firebase Crashlytics. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji użytkownik może wybrać, czy mają być używane Google Analytics for Firebase i Firebase Crashlytics. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć korzystanie z Google Analytics for Firebase i Firebase Crashlytics w aplikacji.

Informacje wygenerowane na temat korzystania z aplikacji My Senungsver Tracking są przekazywane z anonimowym adresem IP na serwer Google w USA i tam zapisywane. Funkcja anonimizacji IP w Analytics ustawia ostatni oktet dla adresów IPv4 użytkownika i ostatnie 80 bitów w pamięci dla adresów IPv6. W związku z tym dokładny adres IP użytkownika nie jest zapisywany.

Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez użytkownika z aplikacji My Senungsver Tracking w celu sporządzenia raportów dotyczących aktywności dla operatorów aplikacji. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z Google Analytics for Firebase i Firebase Crashlytics w aplikacji WarnWetter, oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o nim danych w sposób i w celu opisanym powyżej.

Te dane użytkowe stanowią podstawę do statystycznej, anonimowej oceny, dzięki czemu możliwe jest określenie trendów, na podstawie których oferta może zostać odpowiednio ulepszona.

Integracja odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody wg. Art. 6 par. 1 zdanie 1 lit. a oraz Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. f GDPR. Odbywa się to w celu uczynienia naszej strony internetowej bardziej przyjazną dla użytkownika i interesującą. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu wyżej wymienionego rozporządzenia.

8) Ujawnianie danych stronom trzecim

Dane, które zostały zarejestrowane podczas korzystania z systemu śledzenia przesyłek, są zasadniczo przekazywane stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo, ustalone decyzją sądu lub ujawnienie jest konieczne dla celów prawnych lub ścigania karnego w przypadku ataków na infrastrukturę internetową DWD.

Pliki cookie AdMob

Aby móc zaoferować Państwu bezpłatne śledzenie moich przesyłek, korzystamy z platformy reklamowej adSense / adMob firmy Google.

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do dostarczania reklam opartych na poprzednich wizytach użytkownika na Państwa stronie internetowej lub innych stronach internetowych.

Dzięki ciasteczkom reklamowym Google i jego partnerzy mogą dostarczać Twoim użytkownikom reklamy na podstawie liczby odwiedzin na Twojej lub innych stronach internetowych.

Użytkownicy mogą dezaktywować spersonalizowane reklamy w ustawieniach reklamy.

Alternatywnie można skierować użytkowników do www.aboutads.info, gdzie mogą wyłączyć stosowanie plików cookie do spersonalizowanej reklamy przez osoby trzecie. Dalsze informacje, takie jak google jak dane V jest używany przez aplikację od Google można znaleźć na: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

9) Linki do stron internetowych innych dostawców

Aplikacja My shipment tracking app zawiera link do strony https://meine-sendungsverlassung.de. Informacje na temat ochrony danych na stronie internetowej można znaleźć pod adresem https://www.meine-sendungsverlassung.de/datenschutz.

10) Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo:

do odwołania udzielonej nam zgody w dowolnym momencie zgodnie z art. 7 Para. 3 GDPR. W związku z tym nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;
zażądać informacji na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas zgodnie z art. 15 GDPR. W szczególności mogą Państwo uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do złożenia skargi, żądania pochodzenia Państwa danych, o ile nie zostały one pobrane od nas;
zgodnie z Art. 16 GDPR do natychmiastowego zażądania korekty nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas
Zgodnie z Art. 17 GDPR, zażądać usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez nas, chyba że wymagane jest przetwarzanie w celu korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 GDPR, pod warunkiem, że dokładność danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo jego usunięcia i nie potrzebujemy już danych, ale są one potrzebne do ustanowienia lub realizacji lub potrzeby przetwarzania danych. 18 GDPR, pod warunkiem, że dokładność danych jest kwestionowana przez Ciebie, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia, a my nie potrzebujemy już tych danych, ale potrzebujemy ich do ustanowienia, wykonywania lub potrzeby obrony roszczeń prawnych lub sprzeciwiłeś się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 GDPR;
zgodnie z Art. 20 GDPR, aby otrzymać Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub aby zażądać przekazania ich innej osobie odpowiedzialnej oraz
do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR. Z reguły można skontaktować się z organem nadzorczym w miejscu zamieszkania lub pracy lub w siedzibie naszej firmy.
11) Aktualność i zmiany w niniejszej informacji o ochronie danych osobowych

Niniejsze informacje dotyczące ochrony danych są aktualnie obowiązujące i zostały ostatnio zaktualizowane w listopadzie 2020 r.

W związku z dalszym rozwojem naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub w związku ze zmienionymi wymogami prawnymi lub urzędowymi, może być konieczna zmiana niniejszej informacji o ochronie danych.

Aktualne informacje dotyczące ochrony danych osobowych można w każdej chwili wywołać i wydrukować na stronie internetowej https://www.meine-sendungsverlassung.de/app/datenschutz/.

Scroll to Top