At present, it is easier to track the location of virtually anything you wish. An efficient boat tracking system allows companies to identify, track, and even monitor boats’ positions. These services not only help to determine the route or maneuverability of a boat. It can even help customers to identify the real-time locations of their … Lue lisää

Kivijalkakauppaan kohdistuu suuria paineita, kaupunkien keskustat jäävät autioiksi, ja yhä useammat asiat, jopa jokapäiväiset välttämättömyystuotteet, ostetaan verkosta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että vähittäiskauppiaiden, jotka haluavat menestyä jatkossakin, pitäisi lisäksi rakentaa verkkoläsnäolo. Niistä on tulossa verkkostartup. Jossain vaiheessa tällaiset perustajat ... Lue lisää